Biznes

Wycinka drzew przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu wzbudziła wiele kontrowersji wśród mieszkańców Żywca. Oburzeni żywczanie zamierzają zawiadomić w tej sprawie prokuraturę!

  • Wycinka drzew przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika była podyktowana względami bezpieczeństwa - informuje Starostwo Powiatowe w Żywcu;
  • innym powodem były prace przy termomodernizacji placówki;
  • decyzja wzbudziła wiele kontrowersji wśród mieszkańców Żywca i jest szeroko komentowana;
  • Grupa osób zamierza w sprawie wycinki złożyć zawiadomienie do prokuratury.

Wycinka drzew odbyła się w ostatnich dniach i związana była z pracami termomodernizacyjnymi przy budynku placówki. Obszerniej o sprawie wycinki pisaliśmy TUTAJ.
Mieszkańcy Żywca są oburzeni taką decyzją, podobnie jak sprawą wycinki drzew na tzw. cyplu, czyli części Małego Grojca, gdzie łączą się rzeki Soła i Koszarawa. Sprawa jest szeroko komentowana również na portalach społecznościowych.
Jak ustalił portal Żywiec Info, wśród wyciętych drzew były m.in. dąb czerwony, jesion wyniosły, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata. Stan drzew w wyniku ekspertyzy został określony jak słaby, dostateczny oraz dobry.
Grupa mieszkańców zamierza zawiadomić o sprawie prokuraturę. Jak stwierdził jeden z mieszkańców (nazwisko do wiadomości redakcji):

zamierzam przygotować zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dyrektor złożył wniosek o wycinkę 100-letnich zdrowych drzew, zawierający bezsensowne uzasadnienie, a konserwator bezkrytycznie wydał zgodę. Dokonano wycięcia zdrowych, niczemu nie zagrażających drzew, likwidując potężne fabryki tlenu, nie mówiąc o szkodach krajobrazowych. Ponadto niewymierne są szkody wychowawcze, jakie dotykać będą uczniów przez rozbieżność nauczania o wartości i znaczeniu przyrody dla człowieka a czynami nauczającego – zaznacza żywczanin.


Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza decyzja Konserwatora Zabytków związana z Żywcem. Podobnie wiele emocji wzbudziła sprawa błyskawicznie wydanej decyzji w sprawie zainstalowania na zabytkowej dzwonnicy w Żywcu tablicy upamiętniającej ofiary Katynia i wypadku lotniczego w Smoleńsku w roku 2010.