4 kwietnia 2023 roku podczas spotkania w Bielsku-Białej Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej oraz odebrał promesę na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie”.
31 marca 2023 r. została podpisana umowa z firmą Brukarstwo JARCO na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Łękawica”.  Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 5 mln zł, a środki pochodzą z rządowego programu Polski Ład.
3 kwietnia nastąpiło przekazanie terenu pod budowę nowej kładki do Amfiteatru Pod Grojcem w Żywcu.
W gminie Radziechowy-Wieprz powstanie osiedle. Są na to środki. 
W dniu 30 marca 2023 r. wójt Piotr Tyrlik, reprezentując gminę Węgierska Górka, brał udział w międzynarodowym spotkaniu dotyczącym budowy drogi ekspresowej S1 po stronie polskiej i autostrady D3 po stronie słowackiej.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podpisała 30 marca br. Memorandum o współpracy (MoU) z Uniwersytetem PUCRS Online.
28 marca 2023 roku odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.
W dniu 27 marca 2023 r. nastąpiło symboliczne zakończenie prac związanych z budową hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów na terenie istniejącego kompleksu instalacji przetwarzania odpadów zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. przy ul. Kabaty 2 w Żywcu.
W najbliższym czasie ma ruszyć modernizacja ulic Żeromskiego i Sienkiewicza w Żywcu. 
Wykonawca robót, firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. poinformowała o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze DW 948.
Gmina Łękawica zachęca do składania ofert dotyczących sprzedaży drewna "na pniu". 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień- Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od km 2+932 do km 3+930, w km 6+865do km 8+060 wraz z budową chodnika dobiegła końca.