Miasto Żywiec otrzymało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 946 (ul. Krakowska) w miejscowości Żywiec (od ulicy Beskidzkiej do ulicy Wschodniej), polegającą na budowie chodnika.
Dzisiaj przebito ostatnią nawę z budowanych tuneli na drodze S1 Przybędza-Milówka. 
Burmistrz Miasta Żywiec informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Miasta Żywiec na lata 2023-2030.
W związku z remontem nawierzchni drogi, w piątek wystąpią utrudnienia w centrum Lipowej!
Gmina Lipowa poinformowała, że został już otwarty zrewitalizowany plac zabaw w Leśnej. 
W dniach 18-19 września 2023 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw w Warszawie, odbędzie się konferencja "Property Forum" Propertynews.pl. Czynny udział w wydarzeniu weźmie Janusz Michałek - Prezes KSSE. 
Spółka Ratownictwo Medyczne w Żywcu uzyskała wsparcie finansowe ze środków rządowych  przyznanych Powiatowi Żywieckiemu na zakup dwóch nowych, specjalistycznych ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem. Suma przyznanych dotacji to 1 200 000,00  zł.
Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica- Złatna w m. Kamesznica na odcinku od km 2+490 do 2+574 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+755 do km 2+490 oraz od km 2+574 do km 2+700”.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - lider wśród europejskich stref, kilkakrotnie wyróżniona w rankingach światowych - w tym roku wraz ze wszystkimi specjalnymi strefami ekonomicznymi w kraju obchodzi Jubileusz 5-lecia funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji!
4 września br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy odbyło się powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.
Powiat Żywiecki uzyskał dofinansowanie w ramach „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w wysokości 2 350 000,00 zł.
Miasto Żywiec zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przemiotem jest budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów.