Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podpisała 30 marca br. Memorandum o współpracy (MoU) z Uniwersytetem PUCRS Online.
28 marca 2023 roku odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.
W dniu 27 marca 2023 r. nastąpiło symboliczne zakończenie prac związanych z budową hali przyjęć i czasowego magazynowania odpadów na terenie istniejącego kompleksu instalacji przetwarzania odpadów zakładu BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. przy ul. Kabaty 2 w Żywcu.
W najbliższym czasie ma ruszyć modernizacja ulic Żeromskiego i Sienkiewicza w Żywcu. 
Wykonawca robót, firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. poinformowała o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze DW 948.
Gmina Łękawica zachęca do składania ofert dotyczących sprzedaży drewna "na pniu". 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień- Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od km 2+932 do km 3+930, w km 6+865do km 8+060 wraz z budową chodnika dobiegła końca.
Gmina Jeleśnia ogłosiła przetarg na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni. 
Wykonawca przebudowy DW 948 poinformował o planowanej na 28 marca zmianie w organizacji ruchu w miejscowości Międzybrodzie Bialskie.
Powiat Żywiecki złożył wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont uszkodzone go odcinka drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka Żabnica od km 4+037 do kilometra 4+880 w miejscowości Żabnica”.
Sprawniejsze podróże, wyższy komfort i bezpieczeństwo – to cel planowanej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie łączącej województwo małopolskie i śląskie. Ogłoszono przetarg na modernizację linii nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec, która podniesie standard podróży koleją.
Gmina Ujsoły planuje złożyć wniosek do konkursu na odnawialne źródła energii.