Historia

Karol Wojtyła wielokrotnie odwiedzał Żywiec i Żywiecczyznę. Jako papież złożył wizytę w Żywcu w roku 1995. Wśród mieszkańców Żywiecczyzny pamięć o Papieżu-Polaku jest bardzo żywa. Dziś mija 19 lat od chwili śmierci Jana Pawła II.

Karol Wojtyła pełniąc funkcję Metropolity Krakowskiego odwiedzał Żywiecczyznę wielokrotnie. Ślady tych wizyt zapisane są nie tylko we wspomnieniach mieszkańców powiatu żywieckiego ale również na licznych tablicach pamiątkowych.

Będąc papieżem Jan Paweł II odwiedzał Polskę dziewięć razy. Podczas pielgrzymki w roku 1995 zawitał również do Żywca. Ta wizyta została zapisana na nagraniu, które można obejrzeć w serwisie YouTube.


Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach. Wczesny okres jego dojrzewania jako nastolatka został naznaczony śmiercią najbliższych. Gdy miał 9 lat, zmarła matka (13 kwietnia 1929). Trzy lata później, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat, na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund. Pierwsze lata nauki związane były z Wadowicami a następnie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, gdzie studiował polonistykę. W pierwszym roku studiów przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. 18 lutego 1941 po długiej chorobie zmarł jego ojciec. Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc w 1940 pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. W 1942, postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. 13 października 1946 alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, Karol Wojtyła, został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 w Kaplicy w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 4 lipca 1958 Karol Wojtyła został prekonizowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało: Totus Tuus[9] (łac. Cały Twój). Podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 16 października 1978 na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.
Karol Wojtyła zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie. Został beatyfikowany 1 maja 2011, po czym 27 kwietnia 2014 roku został kanonizowany.