Historia

Zbliża się zakończenie tegorocznej edycji badań archeologicznych na górze Grojec. Przez cały czas trwania eksploracji informowaliśmy Was o ciekawych znaleziskach i postępach prac. Na zakończenie badań góra Grojec oddała archeologom niezwykłe znalezisko w skali kraju! Znaleziono bowiem fragment żarna, w literaturze egzystującego jako greckie, suwakowate albo dackie. Jeżeli ta hipoteza się potwierdzi, będzie to znalezisko unikatowe w skali Polski. Ponadto znaleziono fragmenty osełek, jedną całą osełkę oraz fragmenty naczyń sitowatych, służących do wyrobu sera. Tegoroczne badania przyniosły oczekiwany efekt, przede wszystkim potwierdziły poprzednie prace wykopaliskowe. Znalezione zabytki świadczą o tym, że prehistoryczna osada znajdująca się na górze Grojec była bardzo ważnym punktem. Miejsce badań jest ciekawe i na pewno będziemy chcieli tu wrócić w przyszłości. Zależy nam, by określić wielkość osady - mówi dr Tomasz Gralak. Przypomnijmy, że na górze Grojec egzystowała kultura puchowska, występująca w okresie lateńskim, głównie w partach górskich. Była to kontunuacja kultury łużyckiej, natomiast obie te kultury należą do odmiany celtyckiej. Dlaczego osada została założona na górze Grojec? Jest to punkt, z którego widać całą kotlinę aż po same góry - wyjaśnia dr Wojciech Mirocha. Warto podkreślić, że dzięki znalezionym przedmiotom można ustalić nie tylko to, czym zajmowali się mieszkańcy osady, jaka była ich dieta ale też jak wyglądały kiedyś np. lasy na Żywiecczyźnie i jaka zwierzyna je zamieszkiwała. W poprzednich artykułach wspomnieliśmy również o znalezionym obiekcie mieszkalnym. Jak więc wyglądały ówczesne osady? Można stwierdzić, że były to konstrukcje ziemno-kamienne, a obiekt który badano to prawdopodobnie typowa glinianka. Odkopano również grotę, w której ktoś celowo zakopał osełkę i kamienie, co może świadczyc o jakiejś formie kultu religijnego. Mimo, że prace badawcze miały miejsce na Grojcu już wcześniej, to podczas tegorocznych badań znaleziono bardzo dużo fragmentów ceramiki, dużo jak na stanowisko górskie, z którego takie zabytki naturalną siłą rzeczy spływają wraz z opadami deszczu. Niestety nie odnaleziono przedmiotów metalowych, co może niestety świadczyć o tym, że stanowisko prawdopodobnie  było penetrowane przez poszukiwaczy. Ciekawym znaleziskiem jest ceramika grafitowa, która w naszym rejonie nie występowała i jej wytworzenie nie było możliwe. Ceramika ta świadczy o tym, że były w tej kulturze zaczątki handlu i potwierdza również tezę, iż osada ta była dobrze rozwinięta.

W przyszłym roku archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego znów będą badać wzgórze Grojec i jego okolice – o czym będziemy Was informować. Tymczasem, by wzmocnić Waszą ciekawość, zapowiemy tylko, że na terenie Grojca mogą występować stanowiska kultury neolitu i to one być może zostaną przebadane podczas kolejnej eksploracji.

Do poprzednich artykułów na temat wykopalisk archeologicznych możecie wrócić za pośrednictwem poniższych linków:

Fragment naczynia sitowatego

Fragmenty ceramiki

Zdjęcia:

http://www.uauauno.w.of.pl/Pl/copacabana.html

http://www.bulla.archeo.edu.pl/osada.htm