Kultura

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Aktion Saybusch, jednej z największych akcji wysiedleńczych II wojny światowej zrealizowanej na terenie Polski.

21 września odsłoniony został obelisk z tablicą przeniesioną z budynku dawnego przedszkola nr 1 przy ul. ks. Słonki. Obelisk znajduje się na powstającym właśnie węźle przesiadkowym przy tej samej ulicy.
Dzień później 22 września burmistrz Antoni Szlagor wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Gowinem złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą znajdującą się na budynku MCK.
W sobotę, 26 września w Miejskim Centrum Kultury odbył się Wieczór z Historią, w trakcie którego wykład na temat tej akcji, w której pierwszej fazie zostało wysiedlonych 16 tysięcy mieszkańców powiatu żywieckiego, a na skutek działań niemieckiego okupanta do końca wojny dach nad głową straciło blisko 50 tysięcy osób (choć po zakończeniu akcji Saybusch, wysiedlenia nie miały jak wcześniej charakteru wywózek w głąb Generalnej Guberni, a nakazy opuszczenia swoich domostw) wygłosił pan Artur Caputa z Muzeum Miejskiego w Żywcu. Bardzo ciekawy film przedstawił pan Wojciech Blitz, który na podstawie materiałów archiwalnych żywieckiego Muzeum zmontował i udźwiękowił blisko półgodzinny film przedstawiający Żywiec w okresie dwudziestolecia międzywojennego i okupacji. Film ma być wyświetlany na różnych pokazach, po czym zostanie publicznie udostępniony. Na koniec wieczoru z historią pan Szymon Wróbel zaprezentował swój film "Z domu" traktujący o Akcji Saybusch.
Ostatnim akcentem obchodów upamiętniających 80. rocznicę jest mini wystawa na żywieckim Rynku, którą można oglądać od wczoraj do końca listopada, a która w skondensowanej formie zawiera wszelkie informacje dotyczące Aktion Saybusch.
Informacja: UM Żywiec