Kultura
21 kwietnia 2022 r. w gminie Węgierska Górka odbyło się Jubileuszowe X Dyktando Gwarowe „Nigdy nie zaginie górolskie godanie” im. Renaty Madejczyk, w którym więzło udział ponad 30 uczestników nie tylko z gminy Węgierska Górka, ale również z gminy Milówka oraz Rajcza.

 Ten konkurs ma wielkie znaczenie dla naszej lokalnej kultury. Podtrzymywanie gwary wśród młodego pokolenia pozwala na zachowanie naszego dziedzictwa na długie lata. „Nase godanie” stanowi skarbnicę wiedzy o przeszłości i jest nośnikiem kultury, obyczajów i tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch kategoriach: pisemnej i ustnej.
Podczas kategorii pisemnej uczestnicy zmagali się z napisaniem dyktanda, czytanego gwarą przez Panią Jolantę Trzeciak, które następnie musieli przetłumaczyć na język literacki. Następnym zadaniem było napisać definicję wyrazów i zwrotów gwarowych oraz przypisać nazwy do rysunków przedstawiających regionalne narzędzia.
Uczestnicy, którzy zgłosili się na część ustną mieli za zadanie opowiedzieć fragment prozy oraz poezji w języku gwarowym.
 
Podsumowanie Dyktanda odbędzie się 2 maja 2022 na godz. 18.00 w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Wydarzeniu temu będzie towarzyszyć promocja książki Pani Marii Motyki „Zapiski ze starych zeszytów”