Kultura

Przy Starej Chałupie w Milówce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będzie można zobaczyć pokazy dawnych czynności wykonywanych w gospodarstwie. Na scenie zaprezentują się zespoły i kapele regionalne, będzie można również spróbować regionalnych specjałów.

Dni Otwarte Starej Chałupy w Milówce po raz kolejny będą połączone z pokazami dawnych czynności wykonywanych w gospodarstwach na Żywiecczyźnie. Prezentacje te są bardzo ciekawe nie tylko dla turystów, ale i młodszych osób, gdyż część z prezentowanych czynności nie jest obecnie wykonywana i odchodzi w zapomnienie. Takie inicjatywy pomagają ocalić je od zapomnienia.

Podczas Dni Otwartych Muzeum Stara Chałupa" w Milówce, które odbędą się w dniach 28 - 29 sierpnia tego roku będzie można zobaczyć pokazy takich czynności jak:
 • mielenie na żarnach (28.08)
 • młócenie cepami 
 • klepanie kosy
 • układanie ostrewki
 • pranie, maglowanie
 • kiszenie kapusty (29.08)
 • przędzenie wełny
 • wyszywanie.

Podczas wydarzenia będzie można również spróbować potraw regionalnych oraz bezpłatnie zwiedzić Muzeum "Stara Chałupa". Ponadto na scenie zaprezentują się kapele góralskie oraz Zespół Pieśni i Tańca Wierchy z Milówki.Na terenie wydarzenia będzie można uczestniczyć w warsztatach "papierowy klepok", zobaczyć pokaz gry na instrumentach pasterskich oraz wystawy:

 • stroju góralskiego Górali Żywieckich
 • kowala Pawła Pryszcza
 • Milówieckiego garncarstwa
 • masek obrzędowych i rękodzieła ludowego.