Kultura

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Żywcu oficjalnie zakończył wdrażanie "Modelu dostepnego parku przyrodniczego" w ramach projektu finansowanego przez PFRON "Obszar chroniony, obszar dostępny".

W ramach projektu pod nazwą "Żywiecki Park Krajobrazowy-przyroda dostepna dla wszystkich" uruchomiono warsztaty przyrodnicze stacjonarne, terenowe, prelekcje i pogadanki dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Dodatkowo doposażono sale dydaktyczne Ośrodka oraz wybudowano sensoryczną ścieżkę dydaktyczną. Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Żywcu zaprasza w okresie zimowym na stacjonarne warsztaty przyrodnicze.