Kultura

W tym roku odbyła się XII edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

W czytaniu w/w lektury wzięli również udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żywcu: Starosta Andrzej Kalata i Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk.

9 września br. powieść czytano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce, Żywieckiej Bibliotece Samorządowej oraz Auli Domu Katolickiego w Żywcu.

Narodowe Czytanie zostało zapoczątkowane w 2012 roku i odbywa się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród Polaków, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Podczas ubiegłorocznej edycji czytano „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.