Ochotnicza Straż Pożarna w Lasie ogłosiła zbiórkę złomu na rzecz jednostki. Druhowie zbierają w ten sposób środki na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
24 lutego na Ukrainę napadły wojska Federacji Rosyjskiej. Konflikt zbrojny zmusił wielu mieszkańców do ucieczki ze swojego domu. Polacy przyjęli sąsiadów znad Dniepru najlepiej jak potrafili i udzielili im pomocy oraz zapewnili bezpieczny pobyt w naszym kraju.
Wystartowała kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin.
Niecałe 3% mieszkańców Żywca będzie mogło znaleźć schronienie w przypadku zagrożenia w obiektach ochronnych znajdujących się w Żywcu. Publikujemy listę miejsc, w których znajdują się schrony. 
Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
LKS Łucznik Żywiec - organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu informuje, że osoby, które chcą wspomóc dzieci z Ukrainy uczące się w tych placówkach, mogą kierować swoją pomoc do internatów, w których dzieci przebywają.
Wokół suplementacji witamin u kobiet ciężarnych narosło wiele mitów - jedni twierdzą, że w ciąży powinno się przyjmować kompleksy witamin, inni zaś, że dostateczną ilość wszystkich składników odżywczych można dostarczyć organizmowi wraz z pożywieniem. Jak jest naprawdę? Kiedy warto stosować suplementy diety? Po które nie należy sięgać?
Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku należy dołączyć dokumenty m.in. potwierdzające legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy.
Hufiec ZHP Żywiec prowadzi zbiórkę na rzecz walczącej Ukrainy. Już wkrótce transport darów wyruszy do Lwowa.
Spośród wszystkich aktywów inwestycyjnych, fundusze ETF cieszą się rosnącą popularnością. Wiele osób uważa ETF za najlepszą alternatywę w stosunku do tradycyjnych indeksów giełdowych. Inni z kolei rozpatrują ETF jako bezpieczne źródło gromadzenia oszczędności. Czym dokładnie są ETF i czym różnią się od innych funduszy inwestycyjnych?
Wojska Obrony Terytorialnej odnotowują olbrzymie zainteresowanie służbą wojskową. W stosunku do czasu przed inwazją Rosji na Ukrainę WOT odnotowuje siedmiokrotnie większe zainteresowanie ze strony ochotników. 
Masz problemy z własnym piciem alkoholu lub kogoś z Twojego otoczenia?