Wydarzenia

Pienienie się substancji może następować również w warunkach naturalnych. Przykładem może być tworzenie się piany na naturalnych ciekach wodnych, gdzie woda poddawana jest silnemu wstrząsaniu, np. na wodospadzie. W takich przypadkach, w wyniku oddziaływania procesów fizycznych, następuje gwałtowne wtłaczanie dużej ilości powietrza do substancji (wody), co powoduje jej zapienienie. Sam proces jest krótkotrwały i piana zanika.

Ścieki oczyszczone odprowadzane z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do Jeziora Żywieckiego (zbiornika retencyjnego) muszą przepłynąć ponad wałem cofkowym o wysokości około 6 m. Rozpędzone ścieki wpływają do zbiornika retencyjnego, uderzając w zabudowane progi zwalniające. Podczas tego dochodzi do powstawania piany, która po kilkunastu metrach za progami zanika. Mieszkańcom Żywca spacerującym po szczycie wału zjawisko to jest dobrze znane

Do wzmagania naturalnego procesu pienienia przyczynia obecność resztkowych detergentów  znajdujących się w ściekach oczyszczonych. Poziom detergentów jest systematycznie kontrolowany przez zewnętrzne laboratorium. Nigdy nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w przepisach prawa. W załączeniu (załącznik nr 1) wyniki analiz detergentów z ostatnich lat.

Od kilku lat Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Żywcu z powodu pojawiania się piany przy wylocie ścieków do Jeziora Żywieckiego jest podejrzewana o odprowadzanie ścieków stanowiących zagrożenie dla środowiska. Z tego powodu zwróciliśmy się początkiem 2023 r. do Ministerstwa Infrastruktury o interpretację w zakresie przepisów dotyczących powstawania piany. Interpretacja stanowi załącznik nr 2.