Wydarzenia

Dom Pomocy Społecznej w Żywcu poinformował, że dysponuje wolnymi miejscami dla osób, które z uwagi na wiek, posiadane schorzenia czy niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki. Pomimo panującej epidemii przyjęcia są realizowane.

Stan panującej epidemii jest czasem ogromnego zagrożenia dla seniorów. Jednakże pozostawienie seniora bez należytej opieki w środowisku domowym, stanowi równie realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.
Dlatego osoby potrzebujące całodobowego wparcia mogą zostać przyjęte do Domu. Szczegółowe informacje o drodze przyjęcia do DPS są zamieszczone na stronie internetowej Domu (dps-zywiec.com) w zakładce „Jak zostać mieszkańcem DPS w Żywcu” lub pod nr Tel. 33 861 23 08.


W DPS podjętych zostało szereg rozwiązań, które minimalizują możliwość wystąpienia zakażenia na terenie placówki.
Praca z mieszkańcem prowadzona jest w ścisłym reżimie sanitarnym. Wszyscy pracownicy pozostający w kontakcie z mieszkańcem są wyposażeni w wymagane środki ochrony osobistej: maski ochronne, przyłbice, rękawiczki, fartuchy i czepki ochronne. W ciągłym użyciu personelu pozostają środki dezynfekcyjne.
Mieszkańcy mają nieograniczony dostęp do płynów dezynfekcyjnych oraz masek ochronnych. Dwukrotnie w ciągu dnia sprawdzane są parametry, takie jak pomiar temperatury ciała, ilość oddechów, itp.

Nowi mieszkańcy – przez 14 dni od przyjęcia – znajdują się pod szczególnym nadzorem i stosowane są odpowiednie rozwiązania dotyczące codziennej opieki. Planujemy też poddawać nowoprzyjmowanych mieszkańców testom laboratoryjnym w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

Funkcjonowanie Domu jest przeorganizowane tak, by każdy mieszkaniec był bezpieczny, a jednocześnie mógł cieszyć się życiem, mieszkać wygodnie i korzystać z wiosennej aury podczas spacerów w przepięknym o tej porze roku ogrodzie, raczyć się urozmaiconą domową kuchnią i mieć taką opiekę, jaką wymaga jego obecny stan zdrowia oraz kondycja psycho-fizyczna.
Informacja oraz zdjęcie: DPS Żywiec