Wydarzenia

Rusza I Powiatowy Konkurs "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI".

Głównym założeniem konkursu jest przygotowanie uczniów gimnazjum do podjęcia trafnej decyzji szkolnej i zawodowej.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych miasta Żywca i powiatu żywieckiego.

Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży gimnazjalnej na kształtowanie aktywnej postawy wobec życia zawodowego, a także promowanie szkolnictwa zawodowego oraz prezentacja ciekawych i poszukiwanych zawodów na lokalnym rynku pracy, których nauka odbywa się w Zespole Szkól Budowlano-Drzewnych w Żywcu.

Kategoria konkursu:
-plakat,
-prezentacja mulitimedialna,
-film.

Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie wybranego zawodu w kontekście stale rozwijającej się cywilizacji (nowe technologie). Uczestnicy mogą wybierać zawody spośród proponowanych poniżej:
technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik geodeta, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik cyfrowych procesów graficznych, stolarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, cieśla.

Finał konkursu odbędzie się 17 marca w MCK w Żywcu.