Wydarzenia
Dwie szkoły z terenu Gminy Jeleśnia otrzymały wsparcie finansowe w ramach konkursu pt. Zielona Pracownia  zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W ramach konkursu nagrodzone zostały następujące projekty:
1.  SP nr 1 w Jeleśni - pracownia pn. „Woda źródłem życia, dbamy o wodę, dbamy o Świat” (kwota dofinansowania – 48 000,00 zł).
2. SP nr 1 w Pewli Wielkiej - pracownia pn. „Krople ratujesz, życie budujesz” (kwota dofinansowania – 48 000,00 zł).
Dzięki temu dofinansowaniu szkoły zostaną wyposażone w innowacyjne technologie, sprzęt oraz materiały edukacyjne, które pomogą naszym uczniom zgłębiać tajniki chemii, fizyki, przyrody czy ekologii.