Wydarzenia

 Wśród  laureatów Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2014 na wniosek Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu – Marka Regela jest Pan Józef Hulka.

Twórca ludowy zajmujący się malarstwem na szkle, rzeźbą, twórczością pisarską, jeden z ostatnich nestorów sztuki ludowej Beskidów. W jego dorobku rzeźbiarski dominuje tematyka sakralna: wizerunki Matki Boskiej, Chrystusa, świętych oraz sceny biblijne, np. „Zwiastowanie”, „Ucieczka do Egiptu”, „Pokłon Trzech Króli”. Tematem jego prac są także scenki z życia wsi, prezentacje dawnych obrzędów, postacie historyczne i literackie. Prace twórcy znajdują się w zbiorach muzealnych w Bielsku-Białej, Krakowie, Łodzi, Nowym Sączu, Warszawie, Żywcu oraz w kolekcjach prywatnych. Jego dorobek znany jest również za granicą, m.in. w Ameryce, Anglii, Austrii, Czechach, Francji, Japonii. W 2010 r. dzięki staraniom Muzeum Miejskiego w Żywcu wydana została jego autobiografia „Moje życie”. Jego dorobek uhonorowany został licznymi nagrodami i odznaczeniami, tj. Nagrodą im. Oskara Kolberga, Odznaką Honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego.

SAMSUNG CSC

Marszałek Województwa Śląskiego honoruje nagrodami artystów i animatorów kultury regionu od 2000 roku. Obecnie przyznawane są wyróżnienia w trzech kategoriach: • dla młodych twórców – do 35 roku życia,

 • artystyczne – za całokształt osiągnięć,

 • za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury.

Wyróżnieniami tymi honorowane są osoby indywidualne. Nagrody (po trzy w każdej kategorii) wynoszą 5000 zł każda.

Laureaci nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2014:

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców: • Dariusz Chojnacki za osiągnięcia w dziedzinie teatru,

 • Tomasz Kowalski za osiągnięcia w dziedzinie teatru i muzyki,

 • Zofia Oslislo-Piekarska za osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury: • Andrzej Baturo – za upowszechnianie sztuki fotografowania i reportażu,

 • Józef Hulka – za upowszechnianie sztuki ludowej,

 • Renata Rak – za upowszechnianie kultury ludowej.

Nagrody Artystyczne Marszałka Województwa Śląskiego: • Marta Fox – za osiągnięcia w dziedzinie literatury,

 • Eugeniusz Knapik – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki,

 • Bronisław Krzysztof – za osiągnięcia w zakresie sztuk plastycznych.

SAMSUNG CSC

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne, uczelnie wyższe oraz środowiska kulturotwórcze. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego w oparciu o propozycje komisji złożonych z ekspertów w dziedzinie kultury oraz przedstawicieli Województwa Śląskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w tym roku w kinoteatrze Rialto w Katowicach 3 listopada 2014 r. o godz. 17.00.

Zdjęcia: MCK Papiernik