Wydarzenia

18 września br. w żywieckiej Bibliotece Samorządowej będziemy mogli posłuchać wykładu szlakach handlowych i kolei na Żywiecczyźnie.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00. 

Ziemia Żywiecka przez wieki znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków handlowych, będąc na styku państw, zmieniając kolejno właścicieli, z których każdy dołożył swoją cegiełkę do jej ukształtowania, powoli budowała połączenia drogowe, kolejowe, wodne, a w XIX w. także telefoniczne. Te różne drogi umożliwiały nie tylko eksport lokalnej produkcji – niestety, często też umożliwiały masową emigrację, ale także zachęcały licznych kupców, podróżników do przybycia w te strony. O szlakach handlowych opowie dr Katarzyna Śleziak.

Budowana pod koniec XIX w na Żywiecczyźnie kolej żelazna była novum na tyle nieznanym, że u wielu budziła obawy i sprzeciwy. Emocje te szybko jednak ewoluowały ku jej docenieniu, głównie z powodu korzyści, jakie jej rozwój dał mieszkańcom i rozwijającemu się na Żywiecczyźnie przemysłowi.

Blisko 150 lat później podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania, czy kolej na Żywiecczyźnie dziś jest potrzebna i czy w zmieniającym się świecie współczesnej globalizacji nasze potrzeby przemieszczania się są takie same jak wczoraj. O kolei na Żywiecczyźnie opowie Hubert Maślanka.

Informacja i zdjęcie: EDD