Przedszkola i żłobki tylko dla zaszczepionych dzieci

Przedszkola i żłobki tylko dla zaszczepionych dzieci

Przygotowany jest projekt ustawy, według której do przedszkoli oraz żłobków będą mogły uczęszczać tylko dzieci z kompletem szczepień. 

W 2021 roku do publicznych żłobków i przedszkoli będą przyjmowane tylko dzieci, które otrzymały wszystkie szczepienia obowiązkowe. Projekt ustawy został poparty przez senatorów. Inicjatywa będzie zmianiała trzy ustawy: o prawie oświatowym, o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz o podstawowej opiece zdrowotnej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: 

Szpital Żywiec wygasza pracę Oddziału Covidowego

Warunkiem przyjęcia dziecka do publicznego żłobka będzie zaświadczenie o wypełnieniu Programu Szczepień Ochronnych.


Drukuj   E-mail