Wydarzenia

Wawrzyńcowe Hudy będą płonęły tylko w Ujsołach. 

Decyzją Urzędu Patentowego RP udzielono Gminie Ujsoły prawa ochronnego na znak słowny WAWRZYŃCOWE HUDY. Oznacza to, że jedynie Gminie Ujsoły przysługuje prawo do używania tego znaku przy organizacji szeroko pojętej działalności kulturalnej.