Wydarzenia

02.02.2024r dzieci z Przedszkola Małego Księcia w Wieprzu, uczestniczyły w warsztatach " Bezpieczeństwo i kultura zachowania się nad wodą". Warsztaty zostały zorganizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu. Organizatorzy wydarzenia - Koło PZW -Zabłocie Żywiec, Powiatowa Społeczna Straż Rybacka oraz Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zapewnili dzieciom wiele atrakcji , a także okazji do nauki i praktycznych ćwiczeń.

Dzieci uczestniczyły w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, poznały zagrożenia płynące z niewłaściwego zachowania się nad rzeką, czy innymi akwenami wodnymi, oglądały sprzęt i akcesoria potrzebne w czasie udzielania pomocy przez ratowników wodnych. Oglądały prezentację multimedialną oraz wysłuchały prelekcji na temat ochrony środowiska wodnego i kulturalnego zachowania się nad wodą.

Ponadto właściciel firmy Majsterek obdarował wszystkich uczestników słodkościami. Natomiast o wspaniałą atmosferę w czasie warsztatów i popcorn oraz napoje zadbały Panie pracujące w Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas wydarzenia dzieci z naszego przedszkola przedstawiły zebranym krótką inscenizację słowno-muzyczną pt. „Rzeka” na podstawie wiersza „Rzeczka” G. Koby.

Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów został zaproszony do udziału w konkursie plastycznym, którego tematem było "Bezpieczeństwo i kultura zachowania się nad wodą". Nagrody w tym konkursie otrzymali:

Amelia Błachut , Tymoteusz Dudek, Małgorzata Figura, Michał Kumorek, Wiktoria Mika, Marta Maślanka, Jowita Pawlus, Dominik Pastor, Kornel Piątek , Wiktoria Stasica.

Na zakończenie w imieniu dzieci oraz nauczycieli składam organizatorom warsztatów oraz fundatorom nagród serdeczne podziękowania za zaproszenie przedszkolaków na tak ciekawe i cenne warsztaty, przepełnione ogromem wiedzy z zakresu ekologii, zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się nad zbiornikami wodnymi oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pragniemy również podziękować Panu Szymonowi Błachutowi za umożliwienie naszym przedszkolakom udziału w tych warsztatach, a pracownikom Centrum Edukacji Ekologicznej za tak miłe nas przyjęcie.

Danuta Adamczyk
Dyrektor Przedszkola Małego Księcia w Wieprzu