Wydarzenia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała wyniku egzaminu ósmoklasisty. W powiecie żywieckim do egzaminu przystąpiło 1813 osób. 

 Publikujemy wyniki ogólne z poszczególnych gmin powiatu żywieckiego oraz wyniki z poszczególnych szkół w Żywcu. 

 

Język angielski:

 liczbazdajacych                                                                                                

wynikiw

Matematyka:

matematuka

matmaw

Język polski:

 

                         polski              

polskiw