Wydarzenia

15 listopada br. w Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu odbyła się konferencja pn. „Model wsparcia międzysektorowego w praktyce”.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli dziesięciu powiatów z województwa śląskiego oraz małopolskiego, jak również przedstawicieli gmin powiatu żywieckiego. Konferencję rozpoczął swym wystąpieniem senator RP Andrzej Kalata, następnie głos zabrał Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk.

W tematykę konferencji wprowadziła zebranych dr hab. Edyta Widawska, prof. Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach. Kolejne wykłady przedstawiające specyfikę modelu wsparcia międzysektorowego wygłosili: 

  • Model Wsparcia Międzysektorowego. Wybrane rekomendacje, zmiany. - dr hab. Beata Jachimczak, prof. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Prezentacja nowego model wczesnego wspomagania rozwoju. - dr Radosław Piotrowicz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  • Ocena funkcjonalna. - prof. dr hab. Ewa Domagała - Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  • Model diagnozy i terapii małego dziecka w placówce dwuresortowej. Doświadczenia z dziecięcej opieki koordynowanej. - dr Renata Błecha.
  • Funkcjonowanie WOKRO w Powiecie Żywieckim. - Magdalena Worek dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu.

Swoje wystąpienie przesłała także pani Elżbiety Neroj, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, MEiN.

Dyskusję podsumowującą spotkanie poprowadziła pani Magdalena Nowakowska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu wraz z dr Radosławem Piotrowiczem. Moderatorem spotkania był dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk.