Wydarzenia

28 grudnia 2022 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Żywcu przeprowadzono wspólne ćwiczenia żywieckich strażaków i ratowników medycznych.

Głównym tematem ćwiczeń było udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym podczas wypadku masowego z dużą ilością osób poszkodowanych. Ponadto ćwiczenia pozwoliły na wymianę doświadczeń dotyczących opieki nad osobami poszkodowanymi oraz doskonalenie komunikacji pomiędzy strażakami i ratownikami medycznymi biorącymi na co dzień udział w podobnych zdarzeniach.

Źródło: KPPSP w Żywcu