Biznes

Spalarnia, a raczej "nowe źródło ciepła" wzbudza wśród mieszkańców dzielnicy Zabłocie sporo emocji. Czy taka inwestycja jest rzeczywiście planowana? Jeżeli tak, to jakie niesie ze sobą korzyści? A może więcej zagrożeń? Jakie paliwo będzie w niej stosowane i wreszcie komu zależy na powstaniu tego typu obiektu?

Spalarnia czy "nowe źródło ciepła"? 

Z zapytaniem o sprawę spalarni zwróciliśmy się do burmistrza Żywca - Antoniego Szlagora. W odpowiedzi na nasze zapytanie włodarz Miasta podkreślił, że planowana inwestycja to nie "spalarnia", jak informuje w rozmowie z naszą redakcją:

w Żywcu nie planujemy powstania żadnej spalarni! Spalarnia jest pojęciem z lat osiemdziesiątych i wcześniejszych, gdzie w piecach dużych rozmiarów paliło się dosłownie wszystko, co nadawało się do spalania, nie biorąc pod uwagę praktycznie żadnych procesów fizyko-chemicznych. Nikt też nie myślał wówczas o filtracji. Jeżeli będziemy w Żywcu realizować inwestycję, to będzie dotyczyła ona tak zwanego nowego źródła ciepła (ciepłowni RDF). Ta technologia jest najczystszą z dostępnych. Przykładowo, zanieczyszczenie z tego źródła energii jest dziesięciokrotnie mniejsze niż z ciepłowni węglowej

Koniecznym zatem jest zrozumienie różnicy pomiędzy pojęciem "spalarni", a "kotłowni RDF". Pierwsze pojęcie dotyczy obiektów, w których bez segregacji spalane były odpady zmieszane przy dużo wyższych wartościach emisji. Paliwem wykorzystywanym przez kotłownię RDF są mieszanki energetyczne RDF. Co kryje się pod ta tajemniczą nazwą? Jak informuje burmistrz Żywca - "niezależnie od poziomu segregacji, powtórnym wykorzystaniu surowców oraz ich odsprzedaży, pozostaje pewna część odpadów, które są wykorzystywane do tworzenia tzw. mieszanek energetycznych czyli RDF będących paliwem OZE, czyli odnawialnym źródłem energii, przyjaznym środowisku, zgodnym z przepisami unijnymi i krajowymi". Należy także podkreślić, że poziom segregacji odpadów w Żywcu jest najwyższy w kraju i wynosi ponad 52%. Dzięki zastawaniu technologii o najwyższych wymaganiach emisyjnych w zakresie oczyszczania spalin, technologia umożliwia także wykorzystanie innych paliw np. z biomasy.

Zmiany wymusza prawo?

Czy taka inwestycja jest potrzebna w Żywcu? Uchwała Antysmogowa, o której niedawno pisaliśmy na naszych łamach oraz inne zmiany prawne wymuszają na samorządach, mieszkańcach i lokalnych firmach obowiązek stosowania bardzo wyśrubowanych norm dotyczących jakości powietrza. To jeden z głównych powodów przemawiających za koniecznością realizacji takiego przedsięwzięcia. Dodatkową korzyścią wynikającą z inicjatywy jest likwidacja niskiej emisji oraz rozwój i optymalizacja wykorzystania energii różnego typu w Żywcu oraz powiecie żywieckim. Dodajmy do tego fakt, że takie rozwiązanie może być dobrą alternatywą dla gazu, który na obecną chwilę nie jest dostępny w każdej części Żywca.

RDF=Śmieci?

Wieść, która rozeszła się po dzielnicy Zabłocie głosiła, że planowana inwestycja to spalarnia, w której będą spalane śmieci. Cześć mitów udało nam się wyjaśnić we wcześniejszej części artykułu. Jednak czy paliwo RDF jest faktycznie paliwem czystym? "Przygotowanie mieszanek energetycznych oraz ich wykorzystanie jako paliwa jest obwarowane bardzo restrykcyjnymi przepisami" - przekonuje Antoni Szlagor. Jak dodaje burmistrz:

ze względu na wymogi środowiskowe, technologie z wykorzystaniem RDF, tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej mają najbardziej wyśrubowane normy. Podwyższa to koszt każdej inwestycji o ok. 30 – 40%, ale ze względu na cel podstawowy „likwidację niskiej emisji” miasto będzie rozważać tylko najczystsze technologie, dlatego też zbieramy informacje dot. technologii z wykorzystaniem RDF, które dodatkowo mają ‘0’-wy poziom emisji rakotwórczych benzopirenów , co jest problemem przy spalaniu innych paliw stałych. Dla zobrazowania różnic przedstawiona poniżej tabela przedstawia aktualne wartości ustawowe emisji dla poszczególnych typów ciepłowni: Ciepłownia węglowa, Ciepłownia na węgiel brunatny, Ciepłownia na biomasę i Ciepłownia RDF. Jak można zauważyć, nie ma na dzień dzisiejszy technologii, która jest bardzie przyjazna środowisku i czysta jak technologie z wykorzystaniem RDF (paliwa alternatywnego). Istotny jest także aspekt ekonomiczny. Wg przedstawionych w mieście informacji, technologie z wykorzystaniem RDF umożliwiają produkcję ciepła o niższym koszcie niż z tradycyjnej ciepłowni węglowej czy ciepłowni na biomasę, a dzięki małej skali obiektów i najniższej emisji mogą być lokowane blisko potencjalnych odbiorców, umożliwiając dostarczenie ciepła w znacznie atrakcyjniejszej cenie. Dlatego tego typu rozwiązania z wykorzystaniem RDF są szeroko stosowane w Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii i innych krajach o wysokiej kulturze ochrony środowiska

rdf

Więcej korzyści?

Jak przekonuje Miasto jeśli doszłoby do realizacji inwestycji, planowanej na terenie dawnej fabryki papieru "Solali", to przyniosłaby ona wiele korzyści zarówno dla miasta, jak i mieszkańców. Wśród głównych zalet wymieniane jest m.in. to, że ciepłownia mogłaby zasilać nie tylko firmy, ale także prywatne gospodarstwa domowe. Planowana moc źródła ma wynosić maksimum do 5MWt. Ponadto stosując takie źródło ciepła Miastu przyświeca cel taki sam jak w wypadku segregacji - to jest bycia liderem i wykorzystanie najczystszych dostępnych technologii, które charakteryzują się najniższym poziomem emisji a jednocześnie umożliwiają produkcję energii u źródła, zasilając firmy, prywatne posesje i domy a w konsekwencji rezygnację ze stosowania starego typu pieców, których poziom emisji jest najwyższy z możliwych i przekraczający wszelkie normy.
Póki co realizacja inwestycji pozostaje w sferze planów, podobnie jak kilka innych innowacyjnych rozwiązań, które mają pomóc w poprawie jakości powietrza, którym oddychamy w kotlinie żywieckiej w sezonie grzewczym - o tym jednak będziemy informować już wkrótce.

Autor: RM