Biznes
Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem kolejnego przedsięwzięcia – czyli ścieżki rowerowej nad potokiem Leśnianka w miejscowości Leśna od granicy z Żywcem.
Środki na to zadanie będą pochodziły z Funduszy Unijnych, zadanie to znajduje się na liście projektów realizujących cele Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030). ????
 Jednocześnie chciałbym wspomnieć, że od dłuższego czasu pracujemy nad zalegalizowaniem wybudowanych wiele lat temu przez Browar kładek nad potokiem Leśnianka przy ulicy Krokusowej i Tulipanowej. Z uwagi na to, że nie stanowiły one własności gminy nie mogłem podejmować oficjalnie żadnych działań związanych z ich remontem, które powodowałyby wydatkowanie środków publicznych. Radni z terenu Leśnej chcieli własnymi siłami dokonać niezbędnych remontów ale jako urząd nie możemy urządzać „partyzantki” i wszelkie nasze działania muszą mieć podstawy prawne. Wiele przeszkód proceduralnych musiało zostać pokonanych, żeby stać się właścicielem tych obiektów i móc wykonywać niezbędne remonty. 
 Dopiero w ubiegłym roku, po długiej drodze administracyjnej zostało podpisane porozumienie z Wodami Polskimi, które są właścicielem gruntu, na którym są one usytuowane. Dało to prawo do zlecenia niezbędnych przeglądów. W ich wyniku kładka przy ul. Krokusowej musiała zostać zamknięta dla ruchu. Obecnie przygotowywana jest szczegółowa wycena, która umożliwi dokonanie remontu. Ustaliłem również z Browarem Żywiec, że będą partycypować w kosztach remontów. Ponadto warto wspomnieć, że dojście do kładki przy Krokusowej odbywa się po terenie prywatnym i dzięki uprzejmości właściciela tego gruntu, który zgodził się na przekazanie niezbędnej części terenu można będzie rozpocząć procedurę podziału geodezyjnego - informuje wójt Lipowej Jan Góra.