Biznes
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zadecydowali o powołaniu doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu i przyznali wsparcie finansowe gminom, związanym z turystyką. W naszym regionie wsparcie otrzymała m.in gmina Jeleśnia, Gilowice i Węgierska Górka.

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 8 mln zł dla gmin związanych z turystyką, które ucierpiały w związku z trudną sytuacją związaną z pandemią SARS-CoV-2.

Planowane działania samorządu województwa w obszarze turystyki mają na celu wzrost konkurencyjności regionu, przez wsparcie funkcjonowania branży turystycznej, udzielone w formie pomocy finansowej dla gmin, w szczególności tych położonych w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim.

Dotacje dla gmin w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki to pomoc finansowa mająca stanowić element rekompensaty dla gmin za utracone dochody budżetowe. Dofinansowane zostaną zadania własne związane ze wsparciem i rozwojem turystyki, polegające na rozwoju walorów turystycznych, propagowaniu aktywnych i bezpiecznych form wypoczynku, wspieraniu poprawy standardu infrastruktury turystycznej, bezpieczeństwa na szlakach i trasach turystycznych i realizacji innych zadań własnych związanych ze wsparciem i rozwojem turystyki na terenie gminy.

W powiecie żywieckim wsparcie otrzymała:

  • gmina Jeleśnia na budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy dworcu PKP w Jeleśni
  • gmina Gilowice na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych
  • gmina Węgierska Górka na modernizację ogólnodostępnych przestrzeni publicznych (mała architektura przy ścieżkach pieszo-rowerowych)