Biznes

Projekt wykonawczy budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza – Milówka został zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tym samym ekipy budowlane mogą przystąpić do prac.

W ostatnim czasie na budowie trwały prace przygotowawcze, wykonano niezbędne wycinki drzew oraz wyburzenia. Równolegle trwały również prace projektowe. Z początkiem miesiąca Zamawiający zatwierdził projekt wykonawczy. Tym samym ekipy wykonawcze mogą przystąpić do prac budowlanych.

- Zaczniemy od przebudowy instalacji średnich i niskich napięć, jak również przebudowie ulegną kolidujące sieci wodociągowe. – mówi Wojciech Zachwieja, Zastępca Dyrektora Kontraktu. – Równocześnie będą prowadzone prace związane z przygotowaniem portali tymczasowych, w dalszej kolejności rozpoczną się roboty ziemne.

Aktualnie w Węgierskiej Górce trwa organizacja dojazdów do budowy, w tym do portali, przez które będą wiercone tunele. Właściwe prace górnicze rozpoczną się już we wrześniu. Przed końcem bieżącego roku rozpoczną się również prace budowlane na obiektach mostowych.

Informacja oraz zdjęcie: Mirbud