Biznes

Decyzja spółki PKP Polskie Linie Kolejowe o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka spotkała się z ogromnym zaskoczeniem. Proces wyboru wykonawcy trwał od 17 marca 2023 roku, a otwarcie ofert zostało kilkukrotnie przesunięte. Ostatecznie, 4 sierpnia 2023 roku otwarto oferty 11 zainteresowanych firm.

Po długich analizach, 16 stycznia bieżącego roku, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano propozycję spółki Swietelsky Rail Polska, która zaproponowała cenę w wysokości 440 520 765,87 zł. Spółka PKP PLK planowała przeznaczyć na inwestycję kwotę 454 911 564 zł. Sytuacja wydawała się być ustabilizowana, jednak wczoraj (20 lutego) około 17.00 spółka PKP PLK poinformowała o unieważnieniu tej decyzji. Decyzja ta została podjęta w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

Nowy proces wyboru wykonawcy dla modernizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka zostanie więc wszczęty ponownie, a sytuacja z pewnością będzie śledzona z dużym zainteresowaniem przez wszystkie strony zaangażowane w ten projekt.