Biznes

25 lutego tego roku odbyło się posiedzenie zdalnego sztabu kryzysowego, które odbywają się regularnie od początku ogłoszenia pandemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety informacje, które po spotkaniu przekazało Starostwo Powiatowe w Żywcu, nie są optymistyczne.

 Jednym ze stałych punktów tych posiedzeń jest omówienie sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Żywieckim. Biorąca udział w spotkaniu Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żywcu – Marta Micor poinformowała o rekordowym wzroście nowych zakażeń w Powiecie Żywieckim w dniu 24 lutego tego roku. O tym że sytuacja jest poważna i nie należy spodziewać się poprawy w najbliższych dniach mówił również szef żywieckiego pogotowia – Piotr Dziedzic.

Uwagi dotyczące łamania przepisów covidowych, w tym miedzy innymi brak maseczek lub organizowanie spotkań gremialnych zgłaszali również przedstawiciele służb mundurowych, którzy w ostatnich dniach zmuszeni byli wystawić mandaty karne lub skierować sprawę do sądu. Jak podkreślali „nastąpiło duże rozprężenie jeśli chodzi o reżim sanitarny”. Ze względu na to zjawisko należy spodziewać się zwiększonych kontroli.