Biznes

Projekt „żywiecko-czadecki korytarz drogowy” znalazł się na liście podstawowej projektów dofinansowanych z programu INTERREG PL-SK 2021-2027.

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1435 S Cięcina – Węgierska Górka – Milówka od skrzyżowania ul. Kościuszki (odcinek drogi powiatowej nr 1435 S) z ul. Zieloną w Węgierskiej Górce do ronda w Milówce – 5,983 km, po stronie słowackiej zostanie przeprowadzona modernizacja drogi II/520 w rejonie Stará Bystrica – 4,29 km. Łączna długość przebudowanych dróg wyniesie 10,273 km. Wartość projektu wynosi ponad 5,3 mln euro.

Realizacja inwestycji jest w integralny sposób powiązana z realizacją obwodnicy Węgierska Górka S1 stanowiącą korytarz TEN-T oraz jest uzależniona jest od stanowiska partnera projektu tj. Żyliński Samosprawny Kraj i poziomu dofinansowania.

Powiat Żywiecki obecnie przystępuje do wypełnienia wszystkich wymogów formalnych związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie.