Przyjęto "Strategię Elektromobilności w powiecie żywieckim"

Przyjęto "Strategię Elektromobilności w powiecie żywieckim"

Decyzją Rady Powiatu w Żywcu, w dniu 25.05.2020 r. podjęto uchwałę nr XIV/194/2020 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Elektromobilności w Powiecie Żywieckim”. Strategia została wykonana w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności. Wykonanie dokumentu zostało sfinansowane w całości z uzyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strategia została przygotowana na lata 2020 – 2030.

Strategia zakłada następujące działania:

Budowa stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz rowerów elektrycznych.
Budowa stacji tankowania pojazdów zasilanych gazem CNG lub LNG.
Wymianę taboru w MZK Żywiec na pojazdy bezemisyjne.
Stopniowe wprowadzenie i wykorzystanie pojazdów o napędzie bezemisyjnym przez jednostki organizacyjne gmin i powiatu.
Wprowadzenie ulg dla planujących zakup lub posiadających pojazd o napędzie bezemisyjnym.
Rozbudowę sieci ścieżek i dróg rowerowych.
Wprowadzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców prowadzących działalność transportu zbiorowego w zakresie wymiany taboru na bezemisyjny.
Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)
Rozbudowę systemów analizy ruchu pojazdów w oparciu o rozproszone systemy informatyczne.
Wdrażanie strategii przyczyni się do:

Ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu.
Zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Żywieckiego poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych.
Usprawnienie ruchu ulicznego.
Zwiększenie komfortu osób korzystających z komunikacji zbiorowej.
Została ona przygotowana w ścisłej współpracy z wszystkimi gminami, przedsiębiorstwami, firmami i mieszkańcami z Powiatu Żywieckiego oraz przed podjęciem uchwały, został poddany procesowi konsultacji społecznych.

Przedmiotowa strategia obrazuje zapotrzebowanie w ramach elektromobilności na terenie całego Powiatu Żywieckiego. Ponadto ujęte w niej założenia i cele, umożliwią w przyszłości ich realizacje oraz dadzą możliwość starania się o ich dofinansowanie.

Wyłonionym wykonawcą opracowania jest TECHMASTER Sp. z o. o.

Ze Strategią Elektromobilności w Powiecie Żywieckim można się zapoznać pod linkiem:

https://bip-pzzywiec.finn.pl/bipkod/24020471

Zdjęcie: Pixabay


Drukuj   E-mail