Biznes

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika to jedna z najstarszych szkół w Żywcu. Mieści się ona w budynku, który liczy ponad 110 lat. Nic więc dziwnego, że nie wszystkie pomieszczenia przystosowane są do obecnych standardów, choć szkoła dysponuje także nowoczesną bazą dydaktyczną. Największą bolączką placówki jest jednak brak sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Jest jednak światełko w tunelu, że taka inwestycja ma szansę realizacji.

 Obecnie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na asfaltowym boisku przy szkole oraz w niewielkiej sali gimnastycznej o rozmiarach 20m na 10m. O budowie nowej sali mówi się już od wielu lat, jednak z racji trudnej sytuacji oświaty na Żywiecczyźnie szanse na jej powstanie malały. Jak udało nam się dowiedzieć - przedstawiciele organu prowadzącego szkołę - Starostwa Powiatowego w Żywcu z oszczędności chcą pozyskać fundusze na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz starają się o pozyskanie dotacji na realizację inwestycji. Starostwo nie podaje jednak żadnych konkretnych dat.
Sprawą niemal pewna jest jednak to, że wkrótce ma się rozpocząć termomodernizacja budynku szkoły, której koszt wynosi 4,6 mln. zł.

Autor: KP