Biznes

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji pn. „Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406S Zarzecze-Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w m. Tresna”.

W ramach inwestycji zdemontowano nawierzchnię drogi z kostki granitowej, wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz podbudową, zatoczkę z wiatą przystankową oraz bariery energochłonne.

Inwestycja została zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt inwestycji wyniósł ponad 354 tys. złotych.