Biznes

Wójt Gminy Łękawica informuje o wniosku, jaki składany będzie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Inicjatywa tyczy się możliwości dotacji dla mieszkańców gminy do demontażu i wywożenia pokryć dachowych z azbestu oraz innych elementów, zawierających ten szkodliwy składnik. Wysokość dofinansowania może wynieść 100%, ale zależna będzie ostatecznie od ogólnej wielkości środków, przyznanych gminie na ten cel. Nie będą natomiast refundowane koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Wnioski o dotację, wraz z dokumentacją fotograficzną posiadanych elementów azbestowych, należy składać w urzędzie gminy do 29.02.2017 roku. Wzór wniosku dostępny w urzędzie.

Oprac.: MC