Biznes

4 kwietnia 2023 roku podczas spotkania w Bielsku-Białej Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej oraz odebrał promesę na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie”.

Całkowity koszt tej inwestycji to 1 637 968,57 zł, a uzyskana kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Śląskiego to 1 042 239,00 zł.

Obecnie Gmina Węgierska Górka przystępuje do procedury przetargowej, która pozwoli w najbliższym czasie na przystąpienie do prac związanych z przebudową ulicy Spokojnej. Inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów użytkowych drogi oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.