Wsparcie dla szpitali w województwie ślaskim

Wsparcie dla szpitali w województwie ślaskim

Szpitale w województwie ślaskim otrzymają wsparcie z funduszy europejskich. Jak podkreślają władze Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach - to efekt bardzo dobrej współpracy Zarządu Województwa z Komisją Europejską i Rządem RP.

Sprzęt medyczny, środki ochronne i dezynfekcyjne oraz nowe ambulanse wkrótce trafią do szpitali i ośrodków ochrony zdrowia na terenie całego województwa śląskiego. Łączna wartość wsparcia wynosi 123 mln zł. 

Podmioty medyczne z województwa śląskiego złożyły wnioski o udzielenie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup najpotrzebniejszego wyposażenia w walce z pandemią COVID-19. Dzięki funduszom europejskim, środkom z budżetu państwa i samorządu województwa 30 placówek medycznych zostanie doposażonych w sprzęt niezbędny do ratowania życia osób z ciężką niewydolnością oddechową (respiratory, defibrylatory, urządzenia wspomagające oddychanie i terapię tlenem), urządzenia umożliwiające szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają osoby zarażone lub z podejrzeniem zarażenia oraz środki ochrony osobistej dla personelu medycznego (kombinezony, fartuchy, maski, obuwie).

"Kolejne miliony przekażemy podmiotom medycznym w województwie śląskim na walkę z koronawirusem. 123 miliony złotych to znaczne środki, które wygospodarowaliśmy dzięki bardzo dobrej współpracy z Komisją Europejską, rządem premiera Mateusza Morawieckiego, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Dziękuję za to sprawne i efektywne współdziałanie. Aż 30 beneficjentów, placówek medycznych, będzie mogło skorzystać z tych funduszy i zakupić potrzebny sprzęt oraz doposażenie. To kolejne potwierdzenie konsekwentnego działania Zarządu Województwa na rzecz szpitali i troski o życie mieszkańców" - skomentował marszałek Jakub Chełstowski.

Kwota wsparcia wyniesie ponad 105 mln zł z RPO WSL 2014-2020 oraz 12 mln zł z budżetu państwa, co wraz z 6 mln zł wkładu własnego beneficjentów oznacza łączną kwotę 123 mln zł na sprzęt przeznaczony do zwalczania COVID-19.

Sprzęt medyczny dla szpitali

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga przede wszystkim zakupu wyposażenia, które umożliwi skuteczne ratowanie zdrowia i życia tych mieszkańców województwa, którzy zachorują na COVID-19 w najbliższych miesiącach.

Wszystkie złożone projekty zakładają zakup sprzętu umożliwiającego diagnostykę lub leczenie pacjentów zakażonych koronawirusem. W najbliższym czasie szpitale z województwa śląskiego zostaną doposażone m.in. w łączną liczbę ok.:

125 respiratorów (transportowych i stacjonarnych),
65 defibrylatorów,
162 kardiomonitorów (w tym: zestawy z centralami monitorującymi),
481 pomp infuzyjnych,
24 aparaty USG,
16 aparatów RTG,
13 aparatów EKG,
29 ambulansów,
710 łóżek szpitalnych (w tym: łóżka do intensywnej terapii),
129 pulsoksymetrów
oraz inny sprzęt ratujący życie pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, m.in. bronchofiberoskopy, komory laminarne, videobronchoskopy, videolaryngoskopy, hełmy tlenowe czy aparaty do Airvo – wysokoprzepływowej terapii tlenowej wspomagającej oddychanie u pacjentów z COVID-19.

Źródło: slaskie.pl


Drukuj   E-mail