Biznes

Obejście Węgierskiej Górki to temat, który jest poruszany przez naszą redakcję i lokalne media już od kilku lat. Postępowanie na wydanie pozwolenia na budowę odcinka drogi drogi ekspresowej S-1 Przybędza - Milówka trwa już od 2011 roku i było zawieszane kilka razy. Po raz kolejny 16 listopada br. wojewoda śląski wznowił postępowanie na wydanie zgody na budowę. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała postanowienie o określeniu warunków i działań jakie trzeba podjąć podczas budowy. Przypomnijmy, że wydanie zgody na realizację inwestycji musi nastąpić do końca bieżącego roku, natomiast w przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę i w 2019 roku miałaby ruszyć budowa samego obejścia.