Biznes
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym likwidowane są bariery architektoniczne w budynku.
Likwidacja polega na budowie wewnętrznej platformy, która umożliwi uczniom Ośrodka i uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego, a także mającym problemy z poruszaniem się swobodny dostęp do pomieszczeń SOSW.