Biznes

3 kwietnia nastąpiło przekazanie terenu pod budowę nowej kładki do Amfiteatru Pod Grojcem w Żywcu.

 Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :
- wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Koszarawą w ciągu dojścia do amfiteatru „Pod Grojcem” w odległości ok. 40 m od kładki istniejącej
- przebudowę istniejących ścieżek i budowę nowych dojść do projektowanej kładki w zakresie niezbędnym do połączenia nowego obiektu z istniejącym układem komunikacyjnym.
Inwestycja ta jest współfinansowana w 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, 5% wkładu własnego pochodzi z Budżetu Miasta Żywca.
Budowa potrwa przez kilka najbliższych miesięcy. Z całą pewnością na najbliższy Tydzień Kultury Beskidzkiej pójdziemy po nowej kładce. Dopóki nie zostanie oddana nowa przeprawa, będzie funkcjonować dotychczasowe przejście nad rzeką Koszarawą - poinformował burmistrz Żywca Antoni Szlagor.

Źródło: FB Antoni Szlagor