Biznes

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zakończył nabór wniosków o dotację na inwestycję w kulturę. Wśród nich znalazły się dwa z powiatu żywieckiego, które mogą zrewolucjonizować turystykę w naszym regionie!

200 mln. zł. to kwota, jaka jest do rozdysponowania dla wnioskujących. Sporo? Niekoniecznie, gdyż suma z wszystkich wniosków to ponad 340 mln. zł. W sumie na urzędnicze biurko trafiło 67 wniosków, wśród nich dwa z naszego regionu. Konkurencja jest zatem spora, ale też wnioski z Żywiecczyzny są bardzo interesujące!  
Pierwszy zakłada prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane związane z renowacją Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu w celu szerszego udostępnienia zabytku dla odwiedzających. Całościowy koszt tej inwestycji to 3 113 240,20 zł, a wnioskodawca stara się o dotację w kwocie 2 613 529,17 zł.
Drugi wniosek nosi nazwę "Na szklanym szlaku - zagospodarowanie terenu zabytkowej huty szkła w Złatnej". Ostateczny koszt inwestycji opiewa na 7 358 723,87 zł, zaś wnioskodawca - Urząd Gminy Ujsoły zabiega o 4 328 467,11 zł.
Decyzję śląskiego Urzędu Marszałkowskiego poznamy na początku 2018 roku.

Autor: PW