Historia

Zacznijmy od najprostszego pytania: czym są kondensatory?


Otóż kondensatory są to elementy elektryczne, których podstawowym parametrem użytkowym jest pojemność C wyrażana w faradach (F). Kondensator stanowi układ, co najmniej dwóch elektrod wykonanych z materiału przewodzącego (metalu) odizolowanych od siebie dielektrykiem. Najważniejsze dielektryki organiczne stałe wykonane są z przetworzonej celulozy. Drugą grupę materiałów tego typu stanowią tworzywa sztuczne. Z kolei celuloza stanowi główny składnik drewna lub włókien roślinnych. Do zastosowań elektrycznych jest ona otrzymywana przez mechaniczną i chemiczną przeróbkę surowców drzewnych. Jako podstawowe surowce stosuje się drewno sosny i świerka oraz słomę zbożową, trzcinę, len, konopie. Produkty wytworzone z celulozy w postaci cienkich arkuszy lub taśm mają zastosowanie jako tak zwana bibułka kondensatorowa. Papier przeznaczony do celów elektroizolacyjnych nasyca się olejami, parafiną lub substancjami asfaltowymi. Inną metodą przetwórstwa papieru jest jego laminowanie. Polega na sklejeniu pod prasą kilku warstw papieru z użyciem tworzyw sztucznych. Na tak uformowaną płytkę nakłada się cienką folię miedzianą. A teraz jaki związek mają opisane powyżej rzeczy z Żywcem?

Właśnie w roku 1958 ruszyła pierwsza w powojennej Polsce produkcja bibułki kondensatorowej. Rozpoczęcie owej produkcji podniosło prestiż żywieckiej papierni. Żywieckie Zakłady Papiernicze wytwarzały ją w ilości 7 ton rocznie.

papiernia widok

Autor: Wojciech Mirocha

Kopiowanie materiałów zabronione.