Historia

Domek Chiński w Żywcu to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w naszym mieście. Obiekt ten jest chętnie odwiedzany przez turystów i stanowi wdzięczny obiekt dla fotografów. Budynek ten ma również ciekawą historię, kryje wiele ciekawostek oraz szczegółów.

Rządy Wielopolskich na Żywiecczyźnie

Domek chiński został wybudowany przez ówczesnych właścicieli Żywiecczyzny – Wielopolskich herbu Starykoń, którzy władali tymi ziemiami od XVII do XIX wieku. W okresie ich rządów żywiecki park stylizowany był najpierw na modę włoską, a następnie na modę angielską. Wtedy właśnie pojawił się w nim pozornie spontaniczny i naturalny układ alejek, drzew, stawów i obiektów małej architektury. W XVIII wieku na wyspie w parku powstała również tak zwana polana widokowa, na której wybudowano altanę stylizowaną na Domek Chiński.
W okresie świetności rządów Wielopolskich na Żywiecczyźnie żywiecki park należał do jednych z najpiękniejszych w kraju. Mała architektura, kanały wodne, aleja lipowa, dekoracyjne kamienne mostki, kute ogrodzenia, oranżeria a nawet basen – to wszystko znalazło się na terenie przyległym do pałacu.

Domek Chiński nie był pierwszy

Domek Chiński nie był jednak pierwszym obiektem w tym miejscu. Na wyspie pośrodku stawu stała już wcześniej parterowa altana będąca elementem ogrodu włoskiego, wybudowana po roku 1712. Wraz z przebudową ogrodu na styl angielski w drugiej połowie XVIII wieku powstał piętrowy Domek Chiński. Obiekt był murowany na rzucie ośmioboku, zaś na szczycie dachu charakterystycznego dla architektury Wschodu umieszczono herb Wielopolskich – Starykoń, który obecny jest tam do dziś.

Domek Chiński na przestrzeni wieków

Domek Chiński przez wieki nieznacznie zmieniał swoją funkcję. Był altaną, służył jako bawialnia dla dzieci Habsburgów, którzy byli kolejnymi po Wielopolskich właścicielami ziem żywieckich. W XX wieku Domek Chiński pełni funkcję kawiarni i galerii sztuki i pozostaje pięknym, charakterystycznym i unikatowym budynkiem, z którym wiążą się wspomnienia kolejnych pokoleń mieszkańców Żywiecczyzny i turystów.
W galerii prezentujemy wyjątkowe fotografie Dario-Film, ukazujące Domek Chiński z zupełnie innej, nieznanej dotychczas perspektywy.