Historia

2 października 2012 zmarła w Żywcu Maria Krystyna Habsburg. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłej zostanie ona pochowana w rodzinnym grobowcu, który znajduje się w żywieckiej konkatedrze. Krypta Rodziny Habsburgów znajduje się w kaplicy bocznej w Kościele Najświętszej Marii Panny w Żywcu pod posadzką. Kaplica ta została zaprojektowana i wybudowana w stylu neorenesansowym przez Franciszka Mączyńskiego w 1929 roku.

Jak relacjonują ludzie, którzy pierwsi zeszli do krypty jest ona sucha i w doskonałym stanie, praktycznie w ogóle nie jest dotknięta zębem czasu. Krypta Habsburgów to duże pomieszczenie, wielkości dużego pokoju. Obecnie w krypcie Habsburgów spoczywa Karol Stefan Habsburg, Maria Teresa Habsburg - dziadkowie Marii Krystyny oraz brat Olbruś, który zmarł w wieku dwóch lat w roku 1928. Od śmierci Karola Stefana w 1933 roku krypta prawdopodobnie nie była otwierana. Prawdopodobnie, gdyż osoby, które weszły do krypty jako pierwsze twierdzą, że na pyle znajdującym się na podłodze grobowca widoczne były ślady butów i możliwe, że krypta była przeszukiwana przez wojska podczas II wojny światowej. Poniżej przedstawiamy zdjęcia wnętrz krypty Habsburgów.

krypta habsburgów żywiec

krypta habsburgów żywiec

krypta habsburgów żywiec

krypta habsburgów żywiec

krypta habsburgów żywiec

krypta habsburgów żywiec

Autor: Greg

KOPIOWANIE MATERIAŁÓW BEZ ZGODY REDAKCJI ZABRONIONE