Historia
W 1931 r. w Radziechowach powstało najprawdopodobniej pierwsze kino wiejskie w Polsce. Była to inicjatywa Ogniska Związku Podhalan, którego prezesem w latach 1929- 1939 był Władysław Pieronek.
Ówczesna działalność Związku Podhalan zachwyca i tym samym zdumiewa mnie coraz bardziej, w miarę zdobywania przeze mnie kolejnych informacji o międzywojennej historii Radziechów. A oto, co napisał na temat kina Władysław Pieronek w swoich kronikach: " W lutym tego roku (1931) zakupiono kinoaparat Patha -Eureka za kwotę 1350 zł, zakupiono 40 kaset, sporządzono ławki do sali Kółka Rolniczego, którą dostosowano jako salę kinową. Obok od strony zachodniej wybudowano kino-operatornię. Tomasz Jakubiec, malarz, sporządził ekran, zaś członkowie: Bronisław Knapek, Jan Pieronek 270, Jan Wróbel, Józef Galica i inni wkładali pracę przy uruchomieniu i prowadzeniu kina. Na kupno aparatu Zarząd Ogniska uzyskał pożyczkę z Ogniska Warszawskiego wysokości 500 zł, spłacaną po 25 zł miesięcznie po dwóch miesiącach od uruchomienia kina i kwotę 100$ w drodze pożyczki z Funduszu Budowy Ochronki. Pierwszy wyświetlony film pt. "Król Królów" przyjęty był z wielkim zainteresowaniem, a dochód wynosił 409 zł. brutto." Czapki z głów, Panowie! Zwróćcie Państwo uwagę, jak precyzyjnym w swoich opisach był Władysław Pieronek. Tutaj daje o sobie znać jego buchalterskie wykształcenie i wieloletnia praktyka w prowadzeniu sklepu. Historia kina przepiękna, ale jak każda opowieść kiedyś musiała mieć swój koniec. I tak oto we wspomnieniach Patrona naszego przedszkola z 1935r. czytamy: "Kino prowadzone od 1931 pod nazwą "Góral", nie dawało dochodów, jakich wymagała potrzeba, powodowało to bezrobocie, a tym samym brak gotówki obiegowej. Licencja na kino była Związku Strzeleckiego, potrzeba wymagała, aby wykorzystać aparat i filmy, i urządzić kino objazdowe. Poczyniono starania, ale nie zostały pomyślnie załatwione." I to był koniec wielkiej przygody z radziechowskim kinem "Góral".
Jako uzupełnienie powyższej opowieści zamieszczam fotografie Kółka Rolniczego, gdzie urządzono kino, pochodzące z archiwum Pana Mieczysława Pieronka. Drugie zdjęcie jest fragmentem widokówki z 1911r. Kółko Rolnicze usytuowane było mniej więcej w okolicach obecnego sklepu "Orion" Państwa Miziów (nieopodal budynku Przedszkola im. Władysława Pieronka przy ul.Św. Marcina).
Autor: Małgorzata Kasperek
Więcej opowieści znajdziecie na Radziechowskie Historie