Historia

Niewielu mieszkańców Żywca, zwłaszcza tych młodszych, wie o tym, że nazwa naszego miasta opłynęła cały świat! Nie jest to wcale metaforyczne odniesienie do popularnego na całym świecie żywieckiego piwa, lecz do statku, który nosił nazwę Żywiec!

Żywiec - 700-lecie miasta

Nazwanie statku imieniem miasta Żywiec było wynikiem starań władz lokalnych oraz byłego posła Władysława Adamca. Jego wodowanie miało uświetnić obchody 700 – lecia miasta Żywca. Statek został zwodowany 25 lipca 1967 roku. Pierwszym kapitanem był żywczanin Tadeusz Białkowski.

Herb Żywca na dziobie

Na dziobie statku widniała tablica z herbem Żywca. Jednostkę zbudowano w stoczni im. G. Dymitrowa w Warnie, był on jednak dziełem polskich projektantów. Budowany był w stoczni bułgarskiej w ramach podziału pracy stosowanego w RWPG. Polskie stocznie zajmowały się budową statków o dużej wyporności, „Żywiec” był statkiem małym lecz bardzo funkcjonalnym w eksploatacji, zwłaszcza przy transporcie drobnicy. Konkretniej, jednostka ta była rudo-węglowcem i drobnicowcem o nośności 3200 ton. Co również warto podkreślić, „Żywiec” sławił imię Beskidów po morzach i oceanach obok takich statków jak „Bielsko” i „Cieszyn” i był wówczas 120 statkiem polskiej Żeglugi Morskiej.

Statek Żywiec - pierwszy rejs

Pierwszym rejsem statku była trasa do Hiszpanii, gdzie transportował węgiel, zabierając w drodze powrotnej rudę i drobnicę. Początkowo statek pływał w Polskiej Żegludze Morskiej. W roku 1970 został przekazany do Polskich Linii Oceanicznych. Statek został skasowany i złomowany w latach 90. ubiegłego wieku.

Jaki był statek Żywiec?

Dane techniczne statku „Żywiec” przedstawiają się następująco:

- Pojemność: 2561 BRT, 1189 NRT.

- Nośność 3420 DWT.

- Długość całkowita 95,89 m. Długość rejestrowa: 91,82 m.

- Szerokość 13,75 m.

- Zanurzenie 5,64 m.

- Napęd: 1 silnik spalinowy, dwusuwowy, nawrotny, sześciocylindrowy.

- Moc: 2250 KM przy 225 odr./min. Typ: 6TAD48 (Zgoda-Sulzer). 1 śruba.

- Prędkość eksploatacyjna: 12,5 węzła. Zasięg maksymalny pływania: 8000 Mm.

- 1 pokład. Pełnopokładowiec z międzypokładem w ładowni nr 2. Pojemność całkowita ładowni 4696 m3 (dla ziarna). 3 ładownie.

- 2 bomy – DOR po 10 T, 6 bomów – DOR po 5 T. 8 wind ładunkowych.

- Załoga 28 osób.

Zainteresowanych tym statkiem odsyłamy do książki Władysława Bułki, „Płyń po morzach i oceanach… Statek m/s Żywiec”, Żywiec 1999.

Oprac.: PW
Źródło zdjęć: książka "Płyń po morzach i oceanach..."