Kultura

Już po raz kolejny grupa nieformalna pn. Art Fani wzięła udział w konkursie „Opowiedz...” przeznaczonym dla realizatorów projektów Działaj Lokalnie 2017. Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu opowieści o zmianie, jaką w środowisku lokalnym wywołał realizowany projekt. Konkurs służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Jury przyznało nagrody w czterech kategoriach: miejsce, motyw, film oraz człowiek, w której Chór Gospel Łękawica z nową nazwą God’s way za pracę "Teatr Marzeń w Łękawicy" zdobył nagrodę.

Teraz nagrodzona praca weźmie udział w Konkursie Ogólnopolskim, którego wyniki ogłoszone zostaną w styczniu 2019 r. 

Źródło: UG Łękawica