Kultura

W niedzielę palmową, 25 marca br.odbędzie się w amfiteatrze Pod Grojcem Misterium Miękki Pańskiej „Pasja Beskidzka”, które wystawione zostanie już po raz trzeci.  

W wielu miejscowościach w okresie obchodów Wielkiego Tygodnia organizowane są Misteria Męki Pańskiej, których opisany znamy nie tylko z Pisma Świętego, ale również ze sztuki. W Żywcu po raz trzeci zostanie przedstawiona inscenizacja Męki Pańskiej. Współorganizatorem wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury w Żywcu. 

Poprzednie dwie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem widzów. 

A te już za pierwszym razem cieszyło się sporym zainteresowaniem widzów, ponieważ występ miał dla wielu osób nie tylko wymiar artystyczny, ale również duchowy. 

Wkrótce więcej szczegółów. 

Zdjęcie: MCK Żywiec