Kultura

Już po raz czternasty odbyła się kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza św. Marka w Żywcu. Środki zebrane w poprzednich latach umożiwiły rewitalizację cennych zabytków, które znajdują się na nekropolii. 

 Od 2009 roku w Żywcu odbywa się kwesta, której celem jest zebranie środków na rewitalizację niezwykle cennych zabytków, które znajdują się na terenie cmentarza. Najważniejszym zabytkiem, który udało się ocalić jest zabytkowa Kaplica Księdza Czapeli z 1907 roku, jeden z ważniejszych obiektów sakralnych w mieście.

Wolontariusze  kwestowali 1 listopada na żywieckich cmentarzach:

  • św. Marka
  • Cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu
  • Cmentarzu w Żywcu-Zabłociu

Udało się zebrać 13 322,50 zł