Kultura

MCK Globik / Senior + organizuje dla wszystkich konkurs świąteczny. 

Regulamin konkursu plastycznego online dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Tematyka prac:

1. Moje spojrzenie na postać Świętego Mikołaja.
2.
Ozdoby świąteczne.

Organizator: Klub MCK Globik/Senior+

ul. Sporyska 39, 34-300 Żywiec
Termin nadsyłania prac upływa: 18.12.2020 roku
Dziedzina: plastyka – prace płaskie oraz przestrzenne,
wykonane przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
Adresaci: konkurs skierowany jest do wszystkich osób
lubiących zajęcia plastyczne oraz pasjonatów, osób twórczo spędzających wolny czas,
rozwijających swoje manualne zdolności, a także pomysłowych.

Każdy uczestnik może drogą pocztową nadesłać prace płaskie (rysunek, prace malowane farbami) lub tylko zdjęcia tych prac i prac przestrzennych na e-maila na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w pliku JPG. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury do 18 grudnia 2020 roku. Laureatów o wynikach poinformujemy drogą telefoniczną i emaliową. Nadesłane do konkursu fotografie prac zostaną zaprezentowane online na stronie www.mck.zywiec.pl i Fb MCK w Żywcu. Konkurs ma charakter otwarty, każdy może wziąć w nim udział. Serdecznie zapraszamy.

Założenia regulaminowe:

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzież, dorosłych, a także seniorów szerokim wachlarzem możliwości realizacji swoich plastycznych umiejętności oraz zainteresowanie tematyką świąteczną w tym wizerunkiem Świętego Mikołaja tym tradycyjnym oraz współczesnym. Konkurs plastyczny ma na celu pobudzenie estetycznej wrażliwości oraz wyobraźni uczestników i ich manualnych zdolności do tworzenia prac płaskich, a także przestrzennych. Ludzka wyobraźnia oraz możliwości nie mają granic zwłaszcza przy tematyce
  świątecznej z zastosowaniem najbardziej popularnych sugerowanych regulaminowych technik plastycznych. Konkurs umożliwia również wymianę doświadczeń oraz pozwoli pokazać umiejętności uczestników, które będzie można oglądać online poprzez prezentację nadesłanych fotografii prac na stronie www.mck.zywiec.pl oraz Fb MCK w Żywcu.

 2. Uczestnicząc w konkursie można zastosować następujące techniki:

- praca wykonana ołówkiem, kredką, pastelami,
- praca malarska z użyciem farb,
- konstrukcja przestrzenna (choinka, bombka, wieniec, łańcuch),
- rzeźba lub płaskorzeźba,
- praca wyszywana, haftowana z zastosowaniem tkanin,
- praca malowana na szkle
- wydzieranka/wycinanka z wykorzystaniem papieru kolorowego i czasopism,

 1. Nadesłane prace pocztą lub fotografie prac powinny być przesłane wraz z wypełnioną
  kartą zgłoszenia. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w następujących kategoriach wiekowych:
  - dzieci w wieku przedszkolnym i klasy SP I – III
  - uczniowie klas SP IV – VI
  - uczniowie klas SP VII – VIII
  - uczniowie szkół średnich
  - dorośli w tym seniorzy
  Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.

 2. Każdy uczestnik powinien nadesłać do konkursu fotografie wykonanej pracy wraz z uzupełnioną kartą zgłoszenia. Praca powinna być wykonana przez samodzielnie i wcześniej nie prezentowana w innych konkursach. Prace płaskie wykonane na papierze w dowolnym formacie można także przesłać pocztą na adres: Klub MCK Globik/Senior+, ul. Sporyska 39. Zdjęcia prac przesyłamy drogą emaliową w jpg na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem konkurs plastyczny online o tematyce świątecznej.

 3. Ostateczny termin nadesłania zdjęć z wypełnioną kartą zgłoszenia upływa 18.12.2020 roku. Prace nadesłane po tym terminie lub wykonane inną techniką, niż określona w niniejszym regulaminie nie będą oceniane. Jakość nadesłanego zdjęcia musi być czytelna oraz estetyczna.

 4. Zasady przyznawania nagród:

 5. Oceny nadesłanych fotografii dokona powołane 3 osobowe Jury przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

 6. We wskazanych w niniejszym regulaminie kategoriach wiekowych wyłonieni zostaną laureaci. Nagrodą w konkursie będzie dyplom oraz nagroda rzeczowa dla najciekawszych, najbardziej estetycznych prac.

 7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu,
  a laureatów powiadomimy telefonicznie i e-mailowo. Nagrody przesłane zostaną pocztą lub będą mogły zostać odebrane osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.

 1. Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Pani Anna Maślanka dostępna pod numerem telefonu 734 091 442, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na zaprezentowanie jego twórczości, nadesłanej pracy lub jej fotografii na stronie www.mck.zywiec.pl i Fb MCK w Żywcu. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkursu plastycznego online o tematykach świątecznych.

Imię i nazwisko uczestnika: ___________________________________________Wiek:_____________

Wyprany temat (1 lub 2) oraz tytuł pracy__________________________________________________

Krótki opis pracy_______­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________

Telefon kontaktowy: __________________________________________________________________

Adres zamieszkania: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________

Adres poczty elektronicznej:____________________________________________________________

Kategoria wiekowa

 przedszkola i klasy I – III szkół podstawowych

 klasy IV – VI szkół podstawowych

klasy VII i VIII szkół podstawowych

 szkoły średnie

 dorośli w tym seniorzy

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej w przypadku uczestników niepełnoletnich (rodzica/opiekuna prawnego): __________________________________________________________________________________

Telefon komórkowy: ___________________________adres e-mail:___________________________

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/danych osobowych niepełnoletniego …………………………………………… …………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres zamieszkania) jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego zgłoszonego do udziału
w konkursie plastycznym online o tematyce świątecznej.

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Żywcu przy al. Wolności 4, NIP: 5532297428.

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MCK jest pani Małgorzata Stokłosa (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w konkursie plastycznym online o tematyce świątecznej organizowanym przez Klub MCK Globik/Senior+ z siedziba przy ul. Sporyskiej 39 w Żywcu w celu prawidłowego jego przebiegu.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom, podmiotom wyłącznie na podst. obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału w Przeglądzie, jego promocji oraz przechowywania dokumentacji.

 6. Posiadam prawo do: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

..……………………………..

Data, czytelny podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby niepełnoletniej ……………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, adres zamieszkania; w związku z udziałem w konkursie plastycznym online o tematyce świątecznej w celu dokumentacji oraz promocji wydarzenia przez Miejskie Centrum Kultury w Żywcu (na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
– Dz.U. 2016, poz. 666 ze zm.)

..……………………………..

Data, czytelny podpis