Kultura

22 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbędą się warsztaty edukacyjne poruszające tematykę Szlaku Kultury Wołoskiej, Kultura Pasterska i dziedzictwo przyrodnicze. 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00. 

Program:

9.00-9.30 Rejestracja uczestników - wystawa poświęcona pasterstwu, tradycyjna muzyka Karpat

9.30-9.45 Powitanie i otwarcie spotkania przez Annę Motykę prezesa Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce – wystąpienia Gości

9.45-11.00 Tradycje pasterskie na Żywiecczyźnie – wykład i prezentacja multimedialna

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.30 Program „Owca plus” w Beskidach – dyskusja z udziałem Baców i realizatorów programu

12.30-14.00 Utworzenie szlaku pasterskiego na Żywiecczyźnie - warsztaty z udziałem uczestników

14.00-15.00 Poczęstunek i zakończenie.